AhluPos
Đào tạo học viên


Lập trình viên mã nguồn mở PHP

ĐẶC BIỆT: Tặng khóa học online "Lập trình cơ bản" khi đăng ký. 

Tất cả những ai muốn tìm hiểu kỹ về kỹ thuật lập trình PHP, muốn phát triển ứng dụng web PHP đáp ứng nhu cầu thực tế một cách nhanh chóng.

Thời lượng: 160 tiết+12 tiết (đồ án)

Học phí: 6.800.000đ 

Ưu đãi: 6.000.000đ

Lập trình thiế kế website

ĐẶC BIỆT: Hướng dẫn các qui trình làm trang website

Tất cả những ai muốn tìm hiểu kỹ về kỹ thuật Thiết kế website, muốn phát triển ứng dụng web từ A-Z. Sẽ được hổ trợ công cụ lập trình website.

Thời lượng: 3 tiết trên tuần, mỗi tiết 2 tiếng
Ưu đãi: 100.000đ

Hotline: +84898372448
SMS Nhắn tin Facebook Zalo